27/09/2022

Tiny house bez pozwolenia? Czy na budowę domku mobilnego wystarczy zgłoszenie?


Planujesz zakup lub budowę tiny house i chcesz się zorientować, z jakimi formalnościami to się wiąże? Dowiedz się, czy domek mobilny wymaga zgłoszenia, a także, kiedy będzie podlegać prawu budowlanemu.

Domek mobilny a prawo budowlane

Tiny house to niedużych rozmiarów dom mobilny (zwykle od 20 do 35-40 mkw.) skonstruowany na bazie przyczepy samochodowej, posiadającej dwie osie z kołami. I w zależności od tego, jaką funkcję spełnia w danej chwili, podlega przepisom prawa drogowego lub budowlanego.

W sytuacji, gdy tiny house jest transportowany, porusza się po drogach publicznych, stosuje się przepisy prawa drogowego. Oznacza to, że kierowca samochodu ciągnącego przyczepę powinien posiadać odpowiednią kategorią prawa jazdy, a także stosować się do ogólnych zasad ruchu drogowego.

Natomiast dom mobilny, który nie spełnia funkcji transportowej (a więc w danym momencie służy do zamieszkania na wybranym gruncie), stanowi obiekt budowlany i tym samym podlega przepisom prawa budowlanego.

Mamy jednak dobrą wiadomość – w zdecydowanej większości przypadków nie będziesz musiał/a starać się o wydanie pozwolenia na budowę. Jeśli tiny house nie przekracza 35 mkw. powierzchni użytkowej, wystarczy jego zgłoszenie w odpowiednim urzędzie, nie musisz martwić się dodatkowymi, czasochłonnymi formalnościami.

A gdzie i jakie zgłoszenie złożyć? To zależy od tego, jakie ma być przeznaczenie domu mobilnego i tutaj masz dwie możliwości:

    • budynek rekreacji indywidualnej;
    • tymczasowy obiekt budowlany

.tiny house

Pozwolenie na domek mobilny – budynek rekreacji indywidualnej

Często rekomendowanym rozwiązaniem jest zgłoszenie w urzędzie tiny house o powierzchni nieprzekraczającej 35 mkw. jako budynku rekreacji indywidualnej. Po dostarczeniu dokumentów wystarczy poczekać 21 dni – jeśli w tym czasie nie otrzymasz sprzeciwu, możesz postawić dom mobilny.


Pozwolenie na tiny house – tymczasowy obiekt budowlany

Planujesz podróżować? Wtedy domek mobilny można potraktować jako tymczasowy obiekt budowlany. Zasady dokonywania zgłoszenia są podobne, jak wtedy, gdy starasz się o uzyskanie statusu budynku rekreacji indywidualnej. Jest jednak jedno „ale”, które sprawia, że ta metoda nie będzie odpowiednia dla każdego. Aby spełnić warunek tymczasowości, tiny house musi zostać przeniesiony przed upływem 180 dni. Przy czym:

  • 180 dni liczone jest od dnia zgłoszenia, po którym i tak należy czekać przepisowe 21 dni na sprzeciw;
  • przed upływem 180 dni i przeniesieniem tiny house, należy ponownie zgłosić go w urzędzie.

I choć przepisy nie precyzują, na jaki obszar dom mobilny ma zostać przestawiony, to jak wynika z dotychczasowo wydanych przez sądy wyroków, nie może to być w obrębie tej samej działki.

Gdzie można postawić domek mobilny?

Całoroczny dom mobilny można postawić na działce budowlanej lub rekreacyjnej. Nie może być jednak usytuowany na działce leśnej, a także na terenach chronionych, do których należą parki narodowe i rezerwaty przyrody.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na to, że działka posiada dostęp do drogi publicznej, a także by była odpowiednio utwardzona, aby uniknąć ryzyka zapadania się domku w gruncie.