26/07/2022

Brak zakupu działki

Technologia prefabrykatów pozwala na stworzenie popularnych małych domów bez konieczności uzyskania pozwolenia.